Spolky v Chrudimi


 

 

Název: Aerokulub ČR Chrudim

Adresa: Sečská ulice

Statutární zástupce: MUDr. Ing. Václav Rambousek, CSc., Dr. Jana Malíka 830, Chrudim 2, 537 01, tel. domů 0455/620770

Kontaktní osoba: Vítězlsav Pouč, Svídnice 88, tel. domů 0455/670332, tel. zam. 0455/610278

IČO: 528811

Bankovní spojení: KB 3437531/0100 Chrudim

Náplň činnosti: Letecká činnost, výcvik pilotů: motorových letounů, bezmotorových letounů, ultralehkých letounů a horkovzdušných balonů. Výcvik a sportovní parašutismus. Letecké modelářství. Vyhlídkové lety, výcvik nových pilotů, výcvik parašutistů, besedy, ukázky pro děti, letecký den.

 

Název: Česká vzduchoplavební společnost

Adresa: V Hliníkách 1172, Chrudim 537 01

Statutární zástupce: Ing. František Švihlík

Kontaktní osoba: Svatava Švihlíková, Svěchynova 940, Chrudim, kontakt do práce - FASTER, v. o. s., V Hliníkách 1172, Chrudim 537 01, tel. 0455/620268-71

IČO: 67443290

Bankovní spojení: 35055-538/0800 běžný účet vedený u České spořitelny Chrudim

Náplň činnosti: vzdělávání a poznávání přírody, turistické expedice za přírodními krásami, letecké sporty, především horkovzdušné balonové létání, ochrana životního prostředí a přírody

 

Název: Klub Bike sport

Adresa: Lupáčova 78, Chrudim 537 01

Statutární zástupce: Luděk Vašek

Kontaktní osoba: Luděk Vašek, Lupáčova 78, Chrudim 537 01, tel. 0455/621252

IČO: 64783456

Bankovní spojení: 111812693/5100 IPB Chrudim

Náplň činnosti: jízda na kole a pohyb v přírodě

 

Název: Klub českých turistů, odbor Chrudim II

Adresa: Gorkého 508, Chrudim IV

Statutární zástupce: Josef Kladiva, Gorkého 508, Chrudim IV

Kontaktní osoba: Josef Kladiva, Gorkého 508, Chrudim IV, tel. 0455/688344

IČO:

Bankovní spojení: 150914246/5100

Náplň činnosti: pěší pohody pro své členy a pro veřejnost - akce Vejšlap

 

Název: Klub rekreačních běžců Chrudim

Adresa:

Statutární zástupce: JUDr. Josef Poupě, U Stadiónu 733, Chrudim 537 01, tel. 0455/639014

Kontaktní osoba: RNDr. Jan Zajíc, Palackého 2548, Pardubice 530 02, tel. domů 040/513539, tel. do zam. 040/6036028, E-mail: jan.zajic@upce.cz

IČO: 64782786

Bankovní spojení: 195237120257/0100 KB Chrudim

Náplň činnosti: orgazování a zabezpečování rozvoje sportovního vyžití svých členů i příznivců - rekreačních běžců formou společných tréninků, závodů, soustředění a souvisejících kulturně--společenských akcí

 

 

Název: Modelklub Chrudim

Adresa: Masarykovo náměstí 57, Chrudim 537 01, tel./fax 0455/3710

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

IČO:

Bankovní spojení:

Náplň činnosti:

 

 

Název: Okresní rada Asociace školních sportovních klubů

Adresa: Husova 9, Chrudim

Statutární zástupce: Ota Dušek

Kontaktní osoba: Eva Holasová, DDM Chrudim - tel. 0455/620296, tel. domů 0455/637355

IČO: 45773688

Bankovní spojení: 49350- 538/0800 Čs. spořitelna a.s. Chrudim

Náplň činnosti: rozvoj tělovýchovných a sportovních činností dětí a mládeže na školách i ve školských zařízeních v době mimo vyučování, vytváření potřebných podmínek

 

 

Název: SK Chrudim - 1887

Adresa: U Stadiónu 719, Chrudim III

Statutární zástupce: Petr Holý

Kontaktní osoba: Petr Holý, U Stadiónu 719, Chrudim III

IČO:

Bankovní spojení: 205851 - 538/0800

Náplň činnosti:

 

 

Název: Sportovní klub Chrudim

Adresa: Novoměstská 230, Chrudim II

Statutární zástupce: Petr Chvojka, tel. zam. 0455/622087, tel. domů 0455/637441

Kontaktní osoba: Karel Šimák, tel. zam. 0455/622276, tel. domů 0455/639437

IČO: 60104333

Bankovní spojení: 112142118/5100 IPB Chrudim

Náplň činnosti:

 

 

Název: Sportovní klub Chrudim 1887

Adresa: Novoměstská 956, Chrudim II

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

IČO: 15053717

Bankovní spojení:

Náplň činnosti: karate

 

 

Název: Sportovní unie Chrudimska

Adresa: Tylovo nábř. 1112, Chrudim 537 01

Statutární zástupce: František Ryšavý

Kontaktní osoba: Vojtěch Čižinský, Na Větrníku 1210, Chrudim IV 53705, tel. domů 0455/631530, tel. zam. záznamník, fax 0455/622087

IČO: 67438393

Bankovní spojení: 2338- 531/0100

Náplň činnosti: servis a poradenská činnost pro sdružené subjekty, řízení sportovní činnosti, soutěží

 

 

Název: KC Sportprofit Chrudim

Adresa: Žižkovo nám, 105, Chrudim 537 01

Statutární zástupce: Bořek Čejka, Karel Jeníček

Kontaktní osoba: Ivan Jeníček, Bikeshop Chrudim Sportprofit 0455/621102

IČO: 64782000

Bankovní spojení: 106239132/5100 IPB Chrudim

Náplň činnosti:cyklistika

 

 

Název: Školní atletický klub při ZŠ Chrudim, U Stadionu 756

Adresa: U Stadionu 756, Chrudim III 537 03

Statutární zástupce: Mgr. Josef Štěpánek

Kontaktní osoba:Mgr. Josef Štěpánek, U Stadionu 756, 537 03, Chrudim III, tel. zam. 0455/620360, 620348 (záznamník)

IČO: 64783197

Bankovní spojení: 615007-524/0600 Agrobanka, a.s. pobočka Chrudim

Náplň činnosti: zajišťuje závodní činnost žáků sportovních tříd, soustředění a celkový servis, organizuje závody, semináře a další sportovní akce.

 

 

Název: Tělovýchovná jednota Chrudim

Adresa: V průhonech 685, Chrudim III, 537 03

Statutární zástupce: MUDr. Miloš Broďák, prezident TJ, Vlasta Žemličková, ředitelka TJ

Kontaktní osoba:Vlasta Žemličková, Havlíčkova 84, Chrudim III, tel. 0455/637885

IČO: 00527777

Bankovní spojení: 190952-538/0800 ČS Chrudim

Náplň činnosti: tělovýchova, sport, turistika, organizační, osvětová a hospodářská činnost

 

 

 

Název: Tělovýchovná jednota SOKOL Chrudim

Adresa: Tyršovo nám. Chrudim

Statutární zástupce: Pavel Závorka- tajemník, Jaroslav Šplíchal-starosta

Kontaktní osoba: Pavel Závorka TJ Sokol Chrudim tel. 0455/622317

IČO: 15052788

Bankovní spojení: 22638-531/0100 KB

Náplň činnosti:

 

 

Název: Vodácké sdružení KAČEŘI Chrudim

Adresa: TGM 773, Slatiňany, okr. Chrudim, 538 21

Statutární zástupce: Petr Zitko, Vrchlického 70/13, Chrudim 537 01,

Kontaktní osoba:Petr Zitko, Vrchlického 70/13, Chrudim 537 01, tel. 0603/452008

IČO: 60103167

Bankovní spojení: 103407794/5100IPB Praha

Náplň činnosti: vodácké závody a vodní turistika, lyžování, cyklistika, turistika, tramping

 

 

Název: MS VZS ČČK Chrudim

Adresa: V Průhonech 503, Chrudim III, 537 03

Statutární zástupce: Pavlík Zdeněk

Kontaktní osoba: Pavlík Vladimír, U Valchy 503, Chrudim III, tel. 0455/623427

IČO: 60104384

Bankovní spojení: 159859-538/0800

Náplň činnosti:záchranné akce na vodních dílech, koupalištích a bazénech, ukázky, prezentace, činnost s dětmi, poskytování první pomoci

 

 

Název: 1. Billiard - hockey club Chrudim

Adresa: Václavská 1036, Chrudim

Statutární zástupce: MUDr. Fila Pavel

Kontaktní osoba: MUDr. Fila Pavel, Václavská 1036, Chrudim, tel. 0455/622120 , Meduna Vilém, Sladkovského 30, Chrudim, tel. 0455/620956

IČO: 43501109

Bankovní spojení: 24334531/0100 KB Chrudim

Náplň činnosti: stolní hokej, aktivity v regionu i republikové soutěže, společenské akce pro členy a jejich blízké /výlety, dovolené/

 

 

Název: Tenisový klub Chrudim

Adresa: Městské sady, Chrudim 537 01

Statutární zástupce: Bílek Jíří

Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Kunc, Husova 1137, Chrudim III, tel. do zam. 0455/655284. tel. domů 0455/621180, fax. 655284

IČO: 60103779

Bankovní spojení:195223350297/0100 KB

Náplň činnosti: sportovní činnost

 

 

Název: TJ Markovice

Adresa: Markovice 1020, Chrudim IV

Statutární zástupce: SUCH Chrudim

Kontaktní osoba: Bouška Jaroslav, Markovice 1020, Chrudim

IČO: 43498256

Bankovní spojení: 195956-538/0800

Náplň činnosti: sportovní činnost- stolní tenis

 

 

Název: Automotoklub zdravotně postižených motoristů

Adresa: OVZdP, Rooseweltova 594, Chrudim

Statutární zástupce: Horst Kynčil

Kontaktní osoba:Horst Kynčil, Dr. Peška 762, Chrudim 537 01, tel. 0455/622642

IČO:

Bankovní spojení:

Náplň činnosti:

 

 

Název: Zálesák svaz pro pobyt v přírodě, středisko TÁBORNÍCI Chrudim

Adresa: Jiráskova 771, Chrudimi IV, 537 01

Statutární zástupce: Stanislav Rychlý

Kontaktní osoba: Stanislav Rychlý, Jiráskova 771, Chrudim IV, tel.0455/688407

IČO: 60104015

Bankovní spojení: 137852-538/0800

Náplň činnosti:

 

Název: Sokol, oddíl zdravotně postižených

Adresa: Tyršovo nám., Chrudim II

Statutární zástupce:Jarmila Poulová

Kontaktní osoba: Jarmila Poulová, Topolská 754, Chrudim II, tel. 0455/632415

IČO:

Bankovní spojení:

Náplň činnosti:

 

 

Název: Církev bratrská

Adresa: Filištínská 27, 537 01 Chrudim

Statutární zástupce: Petr Jelínek- kazatel

Kontaktní osoba: Petr Jelínek, Čavisovská 696, 537 05 Chrudim II, tel. 0455/631668

IČO: 00445215

Bankovní spojení: 611604-524/0600 AGB Chrudim

Náplň činnosti:

 

 

Název: Český červený kříž - oblastní spolek Chrudim

Adresa: Úřad oblastního spolku ČČK, Svěchyňova ul. 257, Chrudim II, 5301, tel/fax 0455/3018

Statutární zástupce: MUDr. Jan Lukeš, předseda

Kontaktní osoba: Anna Altrichterová, ředitelka, Na šancích 1180, Chrudim, tel. 0455/631496

IČO: 426181

Bankovní spojení: 608405-524/0600 AGB Chrudim

Náplň činnosti:

 

Název: Český svaz bojovníků za svobodu

Adresa: Široká 29, Chrudim

Statutární zástupce: Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Praha

Kontaktní osoba: Jitka Měšťanová, Pardubická 878, Chrudim IV, 537 01, tel. 0455/621590

IČO: 002-00442755

Bankovní spojení: 212752-538 Česká spořitelna Chrudim

Náplň činnosti:

 

 

Název: Základní organizace Českého svazu žen

Adresa: Chrudim- sídliště u Hasičské zbrojnice

Statutární zástupce: Ing. Věra Slavíková

Kontaktní osoba: Jana Zárubová, Slovenská 657, Chrudim II, tel. 0455/632306

IČO: 425249

Bankovní spojení: -

Náplň činnosti:

 

 

Název: Sdružení zdravotně postižených v ČR, Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci

Adresa: Rooseweltova 594, Chrudim, 537 01

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba: L. Slavíková tel. 0455/2470

IČO: 436895

Bankovní spojení: 260252-538/0800 ČS Chrudim

Náplň činnosti: sdružování zdravotně postižených občanů, pořádání různých společenských akcí tj. přednášky, přátelská posezení, informace o nových zákonech a vyhláškách, zájezdy do divadel, na výlety.

 

 

Název: Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Chrudim

Adresa: Víta Nejedlého 462, Chrudim III 537 01

Statutární zástupce: Marie Viďourková, Víta Nejedlého 462, Chrudim III, tel. 0455/638234

Kontaktní osoba: Marie Sedmíková, Na Větrníku 1206, Chrudim, tel. 0455/631880

IČO: 60104945

Bankovní spojení: 107462175/5100 IPB Chrudim

Náplň činnosti:

 

 

Název: Římskokatolická farnost - Arciděkanství Chrudim

Adresa: Školní nám. 65, Chrudim, tel. 0455/622029

Statutární zástupce: Arciděkan

Kontaktní osoba: Josef Smola, Školní nám. 65, Chrudim

IČO: 43498477

Bankovní spojení: 205157-538 Čs Chrudim

Náplň činnosti:

 

 

Název: Českobratrská církev evangelická

Adresa: Pardubická 324

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

IČO:

Bankovní spojení:

Náplň činnosti:

 

 

Název: Sbor dobrovolných hasičů Chrudim

Adresa: Topolská 569, 537 01 Chrudim

Statutární zástupce: Alena Karlíková, Topolská 738, 537 05 Chrudim

Kontaktní osoba: Alena Karlíková, Toplská 738, 537 05 Chrudim

IČO: 64783821

Bankovní spojení: 226353-538/0800 Česká spořitelna Chrudim

Náplň činnosti:

 

 

Název: Akademie J. A. Komenského, oblastní středisko

Adresa: Široká ul. 29, 537 01 Chrudim

Statutární zástupce: Mgr. Karel Weger

Kontaktní osoba: Ludmila Zemková, Široká 29, 537 01 Chrudim, tel. 0455/3530

IČO: 431184

Bankovní spojení: 1431-531/0100 KB Chrudim

Náplň činnosti: vzdělávání vlastních členů a spolupracovníků a vzdělávání občanů podle jejich potřeby a zájmů, zajišťuje semináře a školení z oblasti ekonomiky, daní, právní problematiky, poskytuje právní a logopedické poradenství

 

 

Název: Český svaz ochránců přírody

Adresa: Široká 31, 537 01 Chrudim, tel. 0455/622691

Statutární zástupce: Václav Cibulka

Kontaktní osoba: Ing. Milan Marenčák, Na Šancích 1177, 537 01 Chrudim, tel . do zam. 0455/657325, tel. domů 0455/631322

IČO: 15054144

Bankovní spojení: 119654-538/0800 Česká spořitelna

Náplň činnosti: praktická ochrana přírody a životního prostředí, ekologická výchova dětí a mládeže, péče o handicapované živočichy, poskytování informačních i poradenských služeb v oblasti ŽP

 

 

 

Název: Český svaz chovatelů, základní org. Chrudim I

Adresa: Na Valech 20, Chrudim II.

Statutární zástupce: Ing. Přibil Milan

Kontaktní osoba: Ing. Přibil Milan, Na Valech 407, Chrudim II, tel. 0455/622649

IČO: 64782689

Bankovní spojení:

Náplň činnosti: sdružuje zájemce o chov drobného zvířectva

 

 

Název: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Rákosníček"

Adresa: Na rozhledně 813, 537 01 Chrudim

E- mail:csop.rakosnicek@post.cz

Statutární zástupce: Magdaléna Papoušková

Kontaktní osoba: Monika Papoušková, Husova 1133, 537 01 Chrudim, tel.0455/3270, E-mail: rosnicka.monika@post. cz

IČO: 64783871

Bankovní spojení: 10851-538/0800 Česká spořitelna Chrudim

Náplň činnosti: péče o chráněná a nechráněná území, zajišťování ochrany živočichům a rostlinám, ošetřování stromů, provoz stanice pro handicapované volně žijící živočichy, přednášky na školách, výukové programy pro školy, akce pro mimoškolní výchovu, pořádání soutěží, práce s dětmi v kroužcích mladých ochránců přírody, pořádání výstav, školící semináře, mapování obojživelníků a netopýrů

 

 

Název: Spolek pěstitelů kaktusů Chrudim

Adresa: Gorkého 886, 537 01 Chrudim

Statutární zástupce: Pavel Pavlíček, Gorkého 886, Chrudim

Kontaktní osoba: Pavel Pavlíček, tel. 0455/688366, 0603/463040

IČO: 43499058

Bankovní spojení:

Náplň činnosti:

 

 

Název: Sdružení rodičů a přátel DDM

Adresa: Palackého 418, 537 01 Chrudim IV., tel. 0455/620296

Statutární zástupce: Ing. Petr Celnar

Kontaktní osoba: Jana Vaníčková, DDM Chrudim tel. 0455/620296, tel. domů 0455/639098

IČO: 43498001

Bankovní spojení: 234652-538/0800 Čs. spořitelna a. s. Chrudim

Náplň činnosti:

 

Název: Český zahrádkářský svaz Chrudim

Adresa: Michal Jozef, U stadionu 754, 537 03 Chrudim

Statutární zástupce: Štěpánek Jaroslav, Tovární 267, 537 01 Chrudim, tel.0455/2413

Kontaktní osoba: Michal Jozef, U stadionu 754, 537 03 Chrudim, tel. 0455/639172

IČO: 00433641

Bankovní spojení:246151-538/0800 Česká spořitelna a.s.

Náplň činnosti:

 

 

Název: zákl. org. Českého svazu včelařů

Adresa: Resselovo nám. 4, 537 01 Chrudim

Statutární zástupce: Škaryd Václav

Kontaktní osoba: Jirásek V. Resselovo nám. 4 Chrudim, tel. 0455/3464

IČO:15053733

Bankovní spojení: 136251-538/0800 ČSTS Chrudim

Náplň činnosti: chov včel

 

 

Název: Česká tábornická unie

Adresa: Slovinská 1, Praha 10

Statutární zástupce: Trampská osada WALKEŘI

Kontaktní osoba: Víšek Pavel, Husovo 1139, 537 01 Chrudim, tel. zam. 0455/687110

IČO: 418056

Bankovní spojení: 285652-538/0800 kons. symb. 379 ČSS

Náplň činnosti: tábornictví, pobyt v přírodě

 

 

Název: Sdružení křesťanské mládeže ZÁBOJ Chrudim

Adresa: Ondřej Pavlík, Čs. partyzánů 8, 537 01 Chrudim IV.

Statutární zástupce: Antonín Fidler, Heydukova 382, 537 01 Chrudim II., tel. 0455/620822

Kontaktní osoba: Aleš Roztočil, V Tejnecku 501, 537 01 Chrudim II., e-mail:roztocil@law.muni.cz

IČO:68998643

Bankovní spojení: 19-5243440257/0100 KB Chrudim

Náplň činnosti: letní tábory pro děti, víkendové akce, drakiády, mikulášské besídky, karnevaly, sportovní akce,pro mládež: společné návštěvy festivalů, výpravy do hor, sjíždění řek, oslavy , budování základny Bojanov, zřizování klubovny

 

 

Název: Apokalypsa A.D. 2000

Adresa: Smetanova 373, 537 01 Chrudim

Statutární zástupce: Jan Axman, Malecká 340, 537 05 Chrudim, tel. 0455/3648

Kontaktní osoba: Pavel Kratochvíl, Smetanova 373, 537 01, Chrudim, tel. 0455/3071

IČO: 68209941

Bankovní spojení:

Náplň činnosti: Lipnice 99

 

 

Název: Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka Chrudim

Adresa:Jan Slezák, Hradištní, 1198, 537 05 Chrudim

Statutární zástupce: Jan Slezák, tel. domů: 0455/631625, tel. do zam. 0455/657560

Kontaktní osoba: Karel Bříza, Topolská 753, Chrudim tel domů: 0455/622852

IČO: 60103141

Bankovní spojení: 195193310277/0100 KB Chrudim

Náplň činnosti: aktivní dramatická činnost

 

 

Název: Spolek DOPIADEM

Adresa: U Stadionu 754, 537 01Chrudim

Statutární zástupce: Vendula Toušková

Kontaktní osoba: Vendula Toušková, Sobětuchy 83, 537 01, p. Chrudim tel. 0455/637 961

IČO: 60102012

Bankovní spojení: 102852-538/0800 ČS Chrudim

Náplň činnosti: pořádání kulturních a zábavných akcí pro mladé lidi, pořádání rockoték, nedělní filmová, divadelní, ochotnická a hudební představení pro děti a mládež v divadélku Mír

 

 

Název: Ex libris spolek přátel umění

Adresa: Resselovo nám. 135, 537 01 Chrudim

Statutární zástupce: Ivan Baborák

Kontaktní osoba: Ivan Baborák, Pardubická 675, 537 01 Chrudim, tel. 0455/621534

IČO: 64784037

Bankovní spojení: 195195670217-0100

Náplň činnosti: prohlubování znalostí umění, především výtvarného, schůzky, přednášky, rozpravy, vlastní výstavy

 

 

Název: Junák svaz skautů a skautek ČR středisko Chrudim

Adresa: U Stadionu 709, 537 01 Chrudim

Statutární zástupce:Petra Nevečeřalová, Čáslavská 665, Chrudim IV., tel/fax domů: 0455/688646, zam. tel. 0455/681608, fax. 0455/681607

Kontaktní osoba: Roman Málek, Fibichova 52, Chrudim III. tel. 0455/638110

IČO: 15053032

Bankovní spojení: 18233-531/0100 KB Chrudim

Náplň činnosti:

 

 

Název: Kacafírek loutkářský spolek Chrudim

Adresa: Na Šancích 1180, Chrudim IV., 537 05

Statutární zástupce: Žalud František

Kontaktní osoba: Žalud František, Na Šancích 1180, Chrudim IV., 537 05 tel. 0455/632009

IČO: 43500901

Bankovní spojení: 0102490880/5100

Náplň činnosti: hraní loutkového divadla pro děti

 

 

Název: Klub Flek

Adresa: Přemysla Otakara 393, Chrudim IV.

Statutární zástupce: MUDr. Tamara Haltuchová

Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Hrochová, Chrudim IV. 393, tel. 0455/3209

IČO: 69170223

Bankovní spojení:

Náplň činnosti:oblast volného času, práce taneční skupiny Flek- scénický tanec

 

 

Název: Klub Sedmého nebe

Adresa: V Tejnecku 602, 537 01 Chrudim II

Statutární zástupce: Pavel Dosoudil

Kontaktní osoba: Pavel Dosoudil, V Tejnecku 602, 537 01 Chrudim II. tel do zam. 040/69510937, linka 252, tel. domů: 0455/621666

IČO: 60103396

Bankovní spojení: 195253740237/0100 KB Chrudim

Náplň činnosti: klub je zřizovatelem Filmového klubu

 

 

Název: Sdružení členů a přátel národopisného souboru Kohoutek Chrudim

Adresa: Široká 85, Chrudim

Statutární zástupce: Radka Ehrenbergerová, Masarykova 191, 533 72 Moravany

Kontaktní osoba: Jan Čechlovský, Aleš Kohoutek tel. 040/31455

IČO: 67440177

Bankovní spojení: 128099871/5100

Náplň činnosti: tance, lidové zvyky, obyčeje, národopisná materiál z Chrudimska, Nasavrcka a Českého Horácka

 

 

Název: Sdružení členů a přátel dětského folklorního souboru Kuřátka Chrudim

Adresa: Na Větrníku 1207, 537 05 Chrudim

Statutární zástupce: Ehrenbergerová Radka, Masarykova 191, 533 72 Moravany

Kontaktní osoba: Iva Hamplová tel. 0455/736637, Radja Ehrenbergerová tel. 040/94471

IČO: 64783391

Bankovní spojení: 6051-538/0800 Česká spořitelna, a.s.

Náplň činnosti: tématické zpracování národopisu Chrudimského regionu

 

 

Název: Pěvecký a hudební spolek Slavoj v Chrudimi

Adresa: Pardubická 468, Chrudim IV.

Statutární zástupce: MUDr. Břetislav Horák, tel. 0455/2919

Kontaktní osoba: Šedová Hana 0455/637644

IČO: 43498574

Bankovní spojení: 208657538/0800 Česká spořitelna, a.s. Chrudim

Náplň činnosti: koncertní činnost v oblasti sborového zpěvu

 

 

Název: Spolek Mach

Adresa: Štěpánkova 92, 537 01 Chrudim

Statutární zástupce: Jaromír Švec

Kontaktní osoba: Jaromír Švec, Palackého 303, 538 21 Slatiňany

IČO: 60102837

Bankovní spojení: 111353-538/0800

Náplň činnosti: provozuje klub Agora, pořádá letní hudební festival začínajících kapel Janderov, neformální setkávání mladých lidí, koncerty, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení, rockové i tématické discotéky

 

 

Název: Spolek Modrá hvězda

Adresa: Víta Nejedlého 584, Chrudim

Statutární zástupce: Bc. Miloš Toušek

Kontaktní osoba: Bc. Miloš Toušek, Sobětuchy 83, 537 01 Chrudim, tel. 0455/637961

IČO: 60102748

Bankovní spojení: 195254110237/0100 KB Chrudim

Náplň činnosti: realizace kulturních podniků k uspokojení potřeb a zájmů neorganizované, popř. rizikové mládeže, Independent festival Chrudim

 

 

Název: Spolek Rabouň

Adresa: Čajovna Lůna, Široká 31, 537 01 Chrudim

Statutární zástupce: Radomír Hikl

Kontaktní osoba: Svatava Bártová, Široká 31, Chrudim tel/fax 0455/620408

IČO: 64783260

Bankovní spojení: 195253040257/0100 KB

Náplň činnosti: kulturní akce, akce na využití volného času, duchoví a kulturní rozvoj člověka- besedy, koncerty, workshopy- hudební, taneční, kursy a jógová a meditační setkání

 

 

Název: Taneční klub BESTA Chrudim

Adresa: U Stadionu 756, Chrudim III, 537 03

Statutární zástupce: Aleš Novák

Kontaktní osoba: Aleš Novák , tel. 0455/639681, tel. domů: 0455/623180

IČO: 60103434

Bankovní spojení: 134651-538/0800 Č. spořitelna a.s.

Náplň činnosti: podpora výkonnostního sportovního a formačního tance

Název:

Adresa:

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

IČO:

Bankovní spojení:

Náplň činnosti:

 

button_zpet.gif (419 bytes)